Senioren & zieken vervoer

image

Moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor een nierdialyse, chemotherapie of een andere behandeling? Dan kunt u gebruik maken van het zittend ziekenvervoer. Wij bieden als taxibedrijf de service om u vanaf uw huisadres van en naar elk ziekenhuis in Nederland of buitenland te vervoeren.

Om in aanmerking te komen voor ziekenvervoer gelden onderstaande regels:

1. Voor wie? In principe voor iedereen die verzekerd is.

2. Wat moet u ervoor doen? Sinds 01-01-2006 is er veel veranderd en is er verschil tussen de vergoedingen door verzekeringsmaatschappijen. U kunt contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij, deze kan u vertellen of u in aanmerking komt voor taxivergoeding. Zo ja, dan krijgt u van de verzekering een vrijwaring voor taxivervoer. Deze vrijwaring kunt u bij ons inleveren.

3. Wat wordt er wel en niet vergoed? Dat is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij, en de soort verzekering.

4. Eigen bijdrage U bent door de verzekeraar verplicht een eigen bijdrage aan het taxibedrijf te betalen bij aanvang van de eerste rit. Dit mag contant of u krijgt van ons een nota toegestuurd. Het bedrag is voor 2010 € 91,-

5. Wat te doen wanneer u niet in aanmerking komt voor ziekenvervoer? Bent u slecht ter been en wilt u worden vervoerd, maar u komt niet in aanmerking voor vergoeding door het ziekenfonds of de ziektekostenverzekering?

Misschien komt u in aanmerking voor WVG-vervoer. Informatie en aanvraag bij de gemeente, afdeling sociale zaken. U kunt natuurlijk altijd telefonisch bij ons terecht voor verdere inlichtingen.

Neem contact met ons op!

Website door Milan van As